top of page

Etterforskning

Hva er en anmeldelse? 

En anmeldelse vil si at politiet varsles om et mulig lovbrudd. 

Anmeldelsen kan være skriftlig eller muntlig. Er den muntlig skal den skrives ned av politiet. 

En anmeldelse markerer starten på etterforskningen. 

Å inngi en anmeldelse

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Å være anmeldt for et lovbrudd

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Anmeldelse

Rettssaken

Dine rettigheter

Anmeldelse

Straff

Foreldrenes rettigheter

Etterforskning

Soning

Barnevernet

bottom of page