top of page
Er du over 18 år gjelder de vanlige reglene, både for politiets arbeid, under etterforskningen og ved domstolsbehandlingen. 

Ved straffeutmålingen vil den domfeltes alder kunne tillegges vekt, og vi ser at straffen i mange tilfeller i varierende grad reduseres på grunn av dette. 

Dersom du er over 18 år og har spørsmål om politiets arbeid, etterforskning, domstolsbehandling eller straff, kan du lese Ofte stilte spørsmål.  

Du kan også skrive til oss i chatten eller sende en e-post med spørsmålet til post@devibe.no.
Vi svarer alle henvendelser så fort vi kan. 
 
bottom of page