top of page
 • Hva er den kriminelle lavalder?
  I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Du kan ikke bli straffet av politiet eller domstolen hvis du bryter loven og er under 15 år. Hvis du gjør noe ulovlig før du fyller 15 år kan det fortsatt få konsekvenser. Dette kan du lese mer om her.
 • Hva kan skje hvis man er under 15 år og har gjort noe ulovlig?
  Hvis politiet tror at du har gjort noe ulovlig kan de etterforske saken, innkalle deg og foreldrene dine til en bekymringssamtale og/eller overføre saken til barnevernet. I noen tilfeller kan politiet ta deg med til politistasjonen eller et annet sted. Dette kan du lese mer om her.
 • Kan politiet ta meg med på politistasjonen når jeg er under 15?
  Politiet kan velge å ta deg med til politistasjonen i visse tilfeller. Dette skjer for eksempel hvis du har forstyrret ro og orden, ikke gjør som politiet sier, ikke fjerner deg fra et sted når politiet har bedt om det, hvis du er på et sted der det har skjedd noe kriminelt, ikke oppgir navnet ditt når politet spør om det eller der du er veldig full eller rusa og kan være til skade for deg selv eller andre. Dette kalles innbringing, og du kan lese mer om dette her.
 • Jeg er under 15 år. Hvor lenge kan politiet holde meg på politistasjonen?
  Politiet kan holde deg i maks 4 timer, eller til du har sovet ut rusen. Politiet skal prøve å få tak i foreldrene dine og få dem til å komme.
 • Har politiet lov til å ta meg med i politibilen og kjøre meg hjem når jeg er under 15 år?
  Hvis du er på et sted der politiet mener det kan være fare for at noe galt skal skje med deg, skal politiet kjøre deg hjem. Politiet kan kjøre deg hjem hvis du er ute etter klokken 22.
 • Kan jeg komme på glattcelle når jeg er under 15 år?
  Dersom du er veldig full eller rusa kan politiet ta deg med inn på politistasjonen. Her kan de holde deg på glattcelle frem til du har sovet ut rusen.
 • Jeg er under 15 år og har vært på glattcelle. Får det noen konsekvenser for meg?
  Politiet skal varsle foreldrene dine og barnevernet om dette, og kan kreve at det gjennomføres en bekymringssamtale. Du kan ikke straffes eller få bot når du er under 15 år.
 • Hva er fyllearresten?
  Fyllearresten er det samme som et opphold på glattcelle, og kan bli aktuelt dersom politiet mener du er veldig full eller rusa og av den grunn har tatt deg med på politistasjonen. Politiet kan bare holde deg i 4 timer, eller frem til du har sovet ut rusen.
 • Kan politiet visitere meg når jeg er under 15 år?
  Ja. Politiet kan visitere deg: - For å forhindre forstyrrelser av ro og orden, - For å ivareta sikkerheten til enkeltpersoner eller allmennheten, eller - For å forhindre eller stoppe lovbrudd - For å avdekke våpen eller andre farlige gjenstander - Hvis politiet skal ta deg med til politistasjonen - Dersom du ikke gir informasjon om hvem du er, når du er født og hvor du bor.
 • Politiet visiterte meg og fant narkotika. Jeg er under 15 år. Hva skjer videre?
  Politiet vil ta narkotikaen i beslag og destruere (ødelegge) dette. Politiet kan starte etterforskning av saken selv om du er under 15 år, men du kan ikke straffes. Politiet skal varsle foreldrene dine og barnevernet, og kan også kalle dere inn til en bekymringssamtale.
 • Jeg er under 15 år og politiet fant alkohol jeg hadde med meg. Kan politiet ta fra meg alkoholen?
  Ja. Politiet kan ta fra deg alkoholen og vil destruere (kaste) dette.
 • Jeg er under 15 år og har gjort noe ulovlig. Kommer dette på rullebladet mitt?
  Nei. Det vil ikke komme på rullebladet ditt. Opplysninger om deg kan registreres hos politiet, men det vil ikke få noen konsekvenser for deg.
bottom of page